Showing all 11 results

REDUKTOR Z-100.2.2.P

Przewidziany do pracy w zestawie z butlą z tlenem medycznym. Króciec zestawu służy do dystrybucji tlenu w tlenoterapii, z wybraną wg potrzeb stałą wielkością przepływu bez nawilżacza. Do reduktora można przyłączyć poprzez gniazdo typu „AGA” – wyjście nieregulowane regulator (dozownik) tlenu, respirator lub przewód sieci tlenowej karetki.

Dane techniczne: Ciśnienie zasilania: od 4 do 20 [MPa], minimalny przepływ na wyjściu nieregulowanym wynosi 140 l /min. Ciśnienie zredukowane: 0,4 do 0,5 [MPa] wyjście typu „AGA”. Zakres regulacji pokrętłem 0-25 l/min. wyjście na króćcu lub w wersji „0-15” zakres regulacji pokrętłem 0-15 l/min.

REDUKTOR Z-100.2.1.P Z KRÓĆCEM

Przewidziany do pracy w zestawie z butlą z tlenem medycznym. Zestaw służy do dystrybucji tlenu w tlenoterapii, z wybraną wg. potrzeb stałą wielkością przepływu. Reduktor z króćcem służy do tlenoterapii bez nawilżacza.
Dane techniczne: Ciśnienie zasilania: od 4 do 20 [MPa]. Zakres regulacji pokrętłem 0-15 l/min. wyjście na króćcu lub w wersji „0-25” zakres regulacji pokrętłem 0-25 l/min.

REDUKTOR Z-100.2.1.PN {Z SZYBKOZŁĄCZEM TYPU “AGA”}

Przewidziany do pracy w zestawie z butlą z tlenem medycznym. Zestaw służy do dystrybucji tlenu z wybraną wg. potrzeb stałą wielkością przepływu. Reduktor ten służy do tlenoterapii z nawilżaczem z przyłączem kątowym przy przepływie maksymalnie do 15 l/min.
Dane techniczne: Ciśnienie zasilania: od 4 do 20 [MPa]. Zakres regulacji pokrętłem 0-15 l/min. Wyjście typu „AGA”, lub w wersji 0-25 l/min. Wyjście typu „AGA” stosować bez nawilżacza.

REDUKTOR Z-100.2.0.P

Przewidziany do pracy w zestawie z butlą z tlenem medycznym. Do reduktora można przyłączyć poprzez gniazdo typu „AGA” – wyjście nieregulowane, regulator (dozownik), respirator lub przewód sieci tlenowej np.: karetki lub innych.p.: karetki lub innych.
Dane techniczne: Ciśnienie zasilania: od 4 do 20 [MPa], minimalny przepływ wynosi 140 l/min. Ciśnienie zredukowane: 0,4 do 0,5 [MPa] wyjście typu „AGA”.

Nawilżacz z końcówką prostą

Nawilżacze tlenowe są nieodłącznym elementem aparatury do podawania tlenu. Służą do długotrwałej tlenoterapii. W naszej ofercie posiadamy nawilżacze z końcówką prostą i kątową. Temperatura sterylizacji do 124˚C. Tak jak wszystkie artykuły medyczne, nawilżacze cechuje potwierdzona certyfikatami wysoka jakość i trwałość.

WÓZKI DO PRZEWOŻENIA BUTLI TLENOWYCH

W naszej ofercie posiadamy wózki do przewożenia butli tlenowych. Dwukołowe, z łańcuchem zabezpieczającym butlę przed upadkiem.
Istnieje możliwość dostosowania wózka do potrzeb klienta.

Producent: METALERG
Model: 2 kołowe

ADAPTER DIN-PININDEX DO NAPEŁNIANIA BUTLI TLENOWYCH

Adapter DIN/PinIndex  przeznaczony do napełniania butli tlenowych z zaworem DIN przy pomocy urządzeń z końcówką PinIndex.

Producent: METALERG
Model: Adapter DIN/PinIndex

ADAPTER PININDEX/DIN DO NAPEŁNIANIA BUTLI TLENOWYCH

Adapter PinIndex/DIN  przeznaczony do napełniania butli tlenowych z zaworem PinIndex przy pomocy urządzeń z końcówką typu DIN.

Producent: METALERG
Model: Adapter PinIndex/DIN

ADAPTER DIN-PININDEX FOR FILLING OXYGEN BOTTLES

Adapter DIN/PinIndex is designed for filling oxygen bottles with the DIN valve using devices with the PinIndex tip.

Producent: METALERG
Model: Adapter DIN-PinIndex