Reduktor tlenowy wykorzystywany jest do zredukowania/zmniejszenia ciśnienia pobieranego
z butli z tlenem medycznym. Reduktory mają zastosowanie do dystrybucji tlenu w tlenoterapii.

Ciśnienie w butli wskazywane jest na czytelnym manometrze w silikonowej osłonie, a przepływ tlenu
regulowany jest skokowo z wykorzystaniem ergonomicznego pokrętła.
Ciśnienie zasilania reduktorów od 2 do 20 [Mpa]. Ciśnienie zredukowane 0,45 do 0,55 [Mpa]. Zakres regulacji „0÷15” lub „0÷25” L/min.
Minimalny przepływ tlenu przez gniazdo szybkozłącza typ „AGA” przy ciśnieniu w butli 4 Mpa wynosi 140 L/min.

Obok ogromnej prostoty obsługi, najważniejszymi zaletami jakimi wyróżniają się nasze reduktory są wytrwałość
i niezawodność.

Showing all 4 results

REDUKTOR Z-100.2.2.P

Przewidziany do pracy w zestawie z butlą z tlenem medycznym. Króciec zestawu służy do dystrybucji tlenu w tlenoterapii, z wybraną wg potrzeb stałą wielkością przepływu bez nawilżacza. Do reduktora można przyłączyć poprzez gniazdo typu „AGA” – wyjście nieregulowane regulator (dozownik) tlenu, respirator lub przewód sieci tlenowej karetki.

Dane techniczne: Ciśnienie zasilania: od 4 do 20 [MPa], minimalny przepływ na wyjściu nieregulowanym wynosi 140 l /min. Ciśnienie zredukowane: 0,4 do 0,5 [MPa] wyjście typu „AGA”. Zakres regulacji pokrętłem 0-25 l/min. wyjście na króćcu lub w wersji „0-15” zakres regulacji pokrętłem 0-15 l/min.

REDUKTOR Z-100.2.1.P Z KRÓĆCEM

Przewidziany do pracy w zestawie z butlą z tlenem medycznym. Zestaw służy do dystrybucji tlenu w tlenoterapii, z wybraną wg. potrzeb stałą wielkością przepływu. Reduktor z króćcem służy do tlenoterapii bez nawilżacza.
Dane techniczne: Ciśnienie zasilania: od 4 do 20 [MPa]. Zakres regulacji pokrętłem 0-15 l/min. wyjście na króćcu lub w wersji „0-25” zakres regulacji pokrętłem 0-25 l/min.

REDUKTOR Z-100.2.1.PN {Z SZYBKOZŁĄCZEM TYPU “AGA”}

Przewidziany do pracy w zestawie z butlą z tlenem medycznym. Zestaw służy do dystrybucji tlenu z wybraną wg. potrzeb stałą wielkością przepływu. Reduktor ten służy do tlenoterapii z nawilżaczem z przyłączem kątowym przy przepływie maksymalnie do 15 l/min.
Dane techniczne: Ciśnienie zasilania: od 4 do 20 [MPa]. Zakres regulacji pokrętłem 0-15 l/min. Wyjście typu „AGA”, lub w wersji 0-25 l/min. Wyjście typu „AGA” stosować bez nawilżacza.

REDUKTOR Z-100.2.0.P

Przewidziany do pracy w zestawie z butlą z tlenem medycznym. Do reduktora można przyłączyć poprzez gniazdo typu „AGA” – wyjście nieregulowane, regulator (dozownik), respirator lub przewód sieci tlenowej np.: karetki lub innych.p.: karetki lub innych.
Dane techniczne: Ciśnienie zasilania: od 4 do 20 [MPa], minimalny przepływ wynosi 140 l/min. Ciśnienie zredukowane: 0,4 do 0,5 [MPa] wyjście typu „AGA”.